Als er iets is wat je tijdens de bevalling niet moet gebruiken is het je “denkende brein” want bevallen doe je juist met je primitieve brein en je lijf. Maar BRAINS is wel enorm belangrijk in de voorbereiding. Dat is niet per ongeluk in het Engels, of met hoofdletters. Want hoewel je brein een fantastische tool is en je hem zeker ook nodig hebt voor deze tool, is BRAINS een afkorting die staat voor

B          Benefits

Wat zijn de voordelen van deze procedure en/of interventie? Waarom wordt dit voorgesteld en wat is het doel?

R          Risks

Wat zijn de risico’s of bijwerkingen van deze procedure en/of interventie? Welke andere interventies gaan hiermee samen? Hoe zal dit mijn wensen en voorkeuren beïnvloeden?

A          Alternatives

Welke alternatieven zijn er? (Zijn er andere opties pas BRAINS dan ook op deze opties toe.)

I           Intuition

Wat zegt mijn intuïtie me? Wat zegt mijn partners gevoel? Heb ik voldoende informatie? Heb ik meer informatie of een second opinion nodig?

N         Nothing

Wat als we niets doen? Wat als we een uur of meer wachten voordat we beslissen?

S          Space

Kunnen we tijd en ruimte krijgen om dit alleen te bespreken en te beslissen?

Je kunt BRAINS gebruiken, wanneer je besluiten wilt of moet nemen over interventies of wanneer zich bijzondere situaties voordoen. Het helpt je om alle informatie die je nodig hebt te verzamelen en de omstandigheden te creëren om een voor jou, je baby en je gezin goed besluit te nemen. Tenzij er sprake is van een acute noodsituatie, is hier altijd tijd en ruimte voor.  Maak een aantal “als …, dan…” scenario’s zodat je tijdens de bevalling niet meer alles op een rijtje hoeft te zetten. Dan is informatie ook beter te plaatsen en kun je je vooral focussen op de I van BRAINS. 

Heb je een besluit genomen met BRAINS? Gebruik dan ook je HEART!

Waar je BRAINS vooral gebruikt om een besluit te nemen, is HEART vooral om de consequenties te optimaliseren: hoe ondersteun ik de fysiologie van bevalling en geboorte maximaal onder deze omstandigheden? Hoe kan ik zoveel mogelijk toch mijn wensen en voorkeuren handhaven? Hoe kunnen we onze baby zo snel mogelijk vasthouden? Hoe kan ik nu het beste ondersteunt worden om met deze omstandigheden om te gaan?

Download de poster hier!
Print de poster dubbelzijdig en neem hem mee naar controles en je bevalling! Of zet de PNG-versie op te telefoon. Zo heb je de vragen altijd bij je. Ook ontvang je wekelijks tips en suggesties voor je zwangerschap, bevalling en de periode daarna.
Marketing door