Er is niets zo belangrijk als je veilig, gesteund, gezien en gehoord voelen tijdens je bevalling. Een doula kan hierin een belangrijke bijdrage leveren tijdens je zwangerschap, je bevalling en in de periode daarna. In de blog-serie ‘De doula’ beantwoord ik een aantal vragen over de doula: Wat is een doula en waarom zou je een doula willen bij je bevalling? Wat doet een doula? Wat is het verschil tussen een verloskundige en een doula? Neemt een doula niet de rol van mijn partner in?

 

Vandaag in deze serie: wat is een doula en waarom zou je een doula willen bij je bevalling?

Een doula is een ervaren vrouw die je bij staat tijdens de zwangerschap, de bevalling en daarna. Het woord ‘doula’ komt uit het Grieks en wordt over het algemeen vertaald als ‘dienende vrouw’. Daarmee wordt eigenlijk al uitgedrukt dat de doula ten dienste staat van de barende om te zorgen dat zij zich fijn voelt en de ruimte heeft (in fysieke, emotionele, mentale en spirituele zin) om te baren – om de transitie te maken naar het moederschap.

 

Ontstaan van de doula

Van oudsher stonden vrouwen elkaar bij tijdens zwangerschap en bevalling: de oudere vrouwen in de gemeenschap deelden hun kennis en ervaring, de jongere vrouwen leerden hoe ze een barende fysiek konden ondersteunen en wat ze konden verwachten en doen als ze zelf gingen bevallen.

In onze huidige samenleving zijn we vaak minder dichtbij familie, waardoor we elkaar minder makkelijk bij kunnen staan. Daardoor is de kennis & kunde die van generatie tot generatie overgedragen werd, grotendeels verloren gegaan. De bevalling is steeds meer uit de dagelijkse sfeer verdwenen. Inmiddels vinden we het eerder normaal om in een ziekenhuis te bevallen dan thuis.

In mijn ogen is dat doodzonde… Een bevalling is een bijzonder moment in je leven. Vroeger werden bevallingen gevierd. Nu voert angst vaak de boventoon. En dat hoeft niet zo te zijn. Je bevalling is een bijzondere transitie die je volledig kunt omarmen: voelen, genieten, met liefde omringd worden. Een doula draagt bij aan deze ervaring en brengt rust en ontspanning.

 

Waarom zou je een doula willen bij je bevalling?

Een doula is een ervaren vrouw die je bijstaat tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Dat kan dus iedereen zijn: je moeder, je zus, je vriendin, je buurvrouw. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een andere vrouw tijdens de bevalling een positief effect heeft, naast de begeleiding van je partner. Continue begeleiding door mensen die geen rol hebben als medisch zorgverlener en zich helemaal kunnen focussen op de steun aan de barende heeft resultaat:

  • gemiddeld een kortere bevallingsduur
  • vaker een spontane bevalling
  • minder kans op ingrepen als een kunstverlossing (vacuüm of tang);
  • minder kans op een keizersnede
  • minder kans op bijstimulatie
  • minder behoefte aan pijnbestrijding
  • een grotere mate van tevredenheid over hun bevallingservaring

Een professionele doula is specifiek opgeleid voor deze rol. Ze heeft kennis over het verloop van zwangerschap en bevalling en kan op verschillende manieren ondersteuning bieden. Enerzijds met informatie voor, tijdens en na de bevalling, zodat je zelf je wensen & voorkeuren kunt bepalen en de regie kunt houden. En anderzijds met emotionele en fysieke ondersteuningstechnieken, zodat je je zo comfortabel mogelijk voelt.

Een professionele doula dus eigenlijk iemand die de rol vervuld die vrouwen van oudsher voor elkaar vervulden tijdens zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Alleen is dat nu een vak geworden – net zoals we tegenwoordig naar de bakker en de supermarkt gaan voor onze dagelijkse levensbehoeften.

 

Wil je meer weten over wat een doula nu eigenlijk doet? Lees dan de volgende blog over de vraag: wat doet een doula?

Als je met een doula wilt gaan werken zijn er twee dingen belangrijk: de persoonlijke klik (voel ik me prettig en veilig) en de ondersteuning die je zoekt (ondersteunt de doula jouw visie op de bevalling). In een eerdere blog vind je daarom een aantal vragen die je een doula kunt stellen.