In deze blogserie ‘het ABC voor je bevalling’ deel ik graag al die tips en tools die je zo toe kunt passen. Dingen die je eigenlijk altijd al bij je hebt of in vrijwel elke omgeving te vinden zijn – als je tenminste niet op een prachtige plek in de buitenlucht bevalt.

 

Vandaag in deze serie: de B van BRAINS

 

Dat is niet per ongeluk in het Engels, of met hoofdletters. Want hoewel je brein een fantastische tool is (daarover meer in het blog ‘de V van Visualisatie & meditatie’) en je hem zeker ook nodig hebt voor deze tool, is BRAINS een afkorting die staat voor

B          Benefits

R          Risks

A          Alternatives

I           Intuition

N         Nothing

S          Space

Je kunt BRAINS gebruiken, wanneer je besluiten wilt of moet nemen over interventies of wanneer zich bijzondere situaties voordoen. Het helpt je om alle informatie die je nodig hebt te verzamelen en de omstandigheden te creëren om een voor jou, je baby en je gezin goed besluit te nemen. Tenzij er sprake is van een acute noodsituatie, is hier altijd tijd en ruimte voor.

 

Benefits

Benefits zijn voordelen en die vormen het antwoord op de vraag waarom iets gedaan of voorgesteld wordt. Er is altijd een doel wat je wilt bereiken wanneer je iets doet, bewust of onbewust.  Dus stel de volgende vragen: Wat zijn de voordelen van deze procedure en/of interventie? Waarom wordt dit voorgesteld en wat is het doel?

 

Risks

Aan alles wat je doet (of niet doet) zijn risico’s verbonden. Niets in het leven is risicoloos. Maar vaak wegen de voordelen op tegen het risico, omdat het doel belangrijk voor je is en het risico aanvaardbaar. Toch is het belangrijk om er expliciet bij stil te staan en de overweging te maken of dat voor jou, je baby en je gezin in deze situatie ook zo is: Wat zijn de risico’s of bijwerkingen van deze procedure en/of interventie? Welke andere interventies gaan hiermee samen? Hoe zal dit mijn wensen en voorkeuren beïnvloeden?

 

Alternatives

Er is altijd een alternatief, al was het maar niets doen. Maar vaak zijn er ook andere opties. Welke het meest geschikt is, hangt vaak van diverse factoren af. Het afwegen van alternatieven is persoonlijk, net als de risico-afweging, en daar kun je anders naar kijken dan je zorgverlener. Vraag dus: Welke alternatieven zijn er? (Zijn er andere opties pas BRAINS dan ook op deze opties toe.)

 

Intuition

Jij bent de enige die een besluit kunt nemen over jouw lijf. Jij voelt wat klopt. Meestal weet een barende dan ook wel wat het beste is – twijfel je, dan mis je wellicht nog informatie die je nodig hebt om een besluit te kunnen nemen. Sta daarom stil bij wat je weet en voelt: Wat zegt mijn intuïtie me? Wat zegt mijn partners gevoel? Heb ik voldoende informatie? Heb ik meer informatie of een second opinion nodig?

 

Nothing

Niets doen, afwachten… tijdens een bevalling kan dat enorm helpen. Tijd en ruimte om de bevalling te laten ontvouwen. Als er tijd is om BRAINS te doorlopen, is er meestal ook tijd om af te wachten. En hoewel het natuurlijk ook een alternatief is, is het fijn om stil te staan bij de vraag: Wat als we niets doen? Wat als we een uur of meer wachten voordat we beslissen?

 

Space

Vaak komt er veel (nieuwe) informatie op je af wanneer er besluiten genomen moeten worden. Over het algemeen hoeft dat helemaal niet direct en kun je het even laten bezinken. Tijd nemen om alles op een rijtje te zetten en je intuïtie te raadplegen. De laatste vraag is dan ook: Kunnen we tijd en ruimte krijgen om dit alleen te bespreken en te beslissen?

 

Informed consent en informed choice

Over het algemeen denkt elke zorgverlener met je mee en geven ze graag antwoord op je vragen. Sommigen reiken je zelfs deze vragen aan om een goede afweging te kunnen maken. Je hebt altijd recht op een antwoord op deze vragen! Voor elke handeling of interventie heeft een zorgverlener informed consent nodig: dat wil zeggen dat je toestemming geeft voor de handeling of interventie na volledig te zijn geïnformeerd over voordelen, nadelen, risico’s en alternatieven. Daarnaast heb je het recht op informed choice: je kunt op basis van de verkregen informatie en je eigen afwegingen een keuze maken en de handeling of interventie toestaan of weigeren. Soms gaat het daar mis: je zorgverlener is het niet eens met de keuze die je maakt… maar dwang en drang zijn nooit toegestaan. Loop je vast? De Stichting Geboortebeweging is 24 uur per dag beschikbaar: ervaren gynaecologen en verloskundigen kunnen met je meedenken en ev. met jouw zorgverlener in gesprek over jouw keuzes en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Vaak helpt het om van een collega te horen hoe die het doet.

 

Ga de komende week eens oefenen met BRAINS. Wanneer je een besluit wilt nemen (al is het maar over wat je op je brood wilt smeren) vraag je dan eens af wat de voordelen, risico’s en alternatieven zijn. Gebruik je intuïtie om die af te wegen. Wat zou er gebeuren als je niets doet? Je zult zien dat je wel eens tot hele ander inzichten en besluiten kunt komen – en ja, zelfs over wat je eet en wanneer…

 

Heb je een besluit genomen met BRAINS? Gebruik dan ook je HEART!

Waar je BRAINS vooral gebruikt om een besluit te nemen, is HEART vooral om de consequenties te optimaliseren: hoe ondersteun ik de fysiologie van bevalling en geboorte maximaal onder deze omstandigheden? Hoe kan ik zoveel mogelijk toch mijn wensen en voorkeuren handhaven? Hoe kunnen we onze baby zo snel mogelijk vasthouden? Hoe kan ik nu het beste ondersteunt worden om met deze omstandigheden om te gaan?

Je vindt hier een PDF met BRAINS en HEART om te printen en bij je wensen en voorkeuren voor de bevalling (geboorteplan) te bewaren.

Wil jij je toolkit verder aanvullen? Lees dan volgende week het nieuwe blog in deze serie: de C van Controle loslaten.