In deze blogserie ‘het ABC voor je bevalling’ deel ik graag al die tips en tools die je zo toe kunt passen. Dingen die je eigenlijk altijd al bij je hebt of in vrijwel elke omgeving te vinden zijn – of waar je niks voor nodig hebt om ze toe te passen. 

 

Vandaag in deze serie: de G van Geluid

 

In het vorige blog ging het onder andere over je omgeving en de geluiden daarin. wat je hoort tijdens de bevalling kan heel helpend zijn, bijvoorbeeld muziek, meditaties etc., of juist storend, denk aan piepjes van apparatuur, geklets of dichtslaande deuren. Maar in dit blog gaat het om het geluid dat jezelf maakt. Geluid maken is een van de manieren om gebruik te maken van de Focus the mind-theorie* om om te gaan met de intensiteit van de gewaarwordingen.

Denk bij het maken van geluid aan je stem gebruiken om te zingen, affirmaties en/of mantra’s te reciteren en kreunen. Net zoals seks (over het algemeen) niet geluidloos is, is een bevalling dat ook niet. Gebruik je stem om uiting te geven aan je gevoel en fijne sensaties te bekrachtigen.

 

Zingen

Zingen is een fijne manier om je stem te gebruiken: het geeft je een focus en tegelijk ook ritme & ritueel. Daarnaast geeft het je met name tijdens de ontsluiting ook iets te dóen. Vaak is dat fijn, omdat deze fase heel erg in het teken staat van ontspannen en je overgeven aan de bevalling. Zingen kan daardoor een heel fijn zijn, juist ook als je normaal gesproken minder vocaal bent.

Je vind hier een aantal voorbeelden van liedjes die je zou kunnen gebruiken. Deze liedjes heb ik in verschillende trainingen geleerd en veel verloskundigen en doula’s zijn ermee bekend en kunnen je helpen – samen zingen is mogelijk nog krachtiger dan alleen. En wanneer je een of meer liedjes zingt die voor jou van betekenis zijn en je die ook al gezongen hebt tijdens je zwangerschap, is het ook heel vertrouwd voor je baby.

 

Affirmaties

Affirmaties en mantra’s kun je uitspreken of ook zingen, maar ook gewoon zachtjes herhalen. Net als bij zingen geeft het je focus, ritme, ritueel en iets te doen op het moment dat je gevraagd wordt alle controle los te laten en je over te geven aan de wijsheid van je lichaam, je baby en Moeder Natuur, of hoe je de drijvende kracht achter alles wat leeft ook wil noemen. Gebruik een affirmatie of mantra waar je niet over na hoeft te denken – je wilt juist je denkende brein loslaten tijdens de bevalling en het overlaten van aan een primitiever deel van je brein dat precies weet wat er nodig is.

Als je affirmaties zoekt, zijn er online heel veel te vinden. Ook zijn er verschillende kaartensets met affirmaties beschikbaar. Ik vind bijvoorbeeld die van Mama Natural heel mooi. Op mijn instagram vind je ook diverse affirmaties terug en ruim 200 van deze affirmaties zijn hier ook als download beschikbaar: kies degene die je aanspreken, print ze en hang ze ergens op waar je ze elke dag ziet.

Kreunen

Eigenlijk is kreunen een manier om fysieke sensaties om te zetten in geluid en ze op deze manier te uiten, kenbaar te maken en/of met je omgeving te delen – zowel in positieve (ja, meer…) als in negatieve zin (dit voelt niet fijn). Tijdens je bevalling zijn er momenten dat je die vocalisatie van de sensaties in je lijf gewoon nodig hebt – met name in de transitie- en persfase is dat een automatisme. Zorgverleners in de geboortezorg kunnen vaak horen hoe een bevalling verloopt, omdat heel veel barenden vocaliseren en ze de verschillende nuances in geluiden feilloos herkennen.

Het is nergens voor nodig om je in te houden: volg gewoon je gevoel en je lijf. Het tegen proberen te houden kost alleen maar energie en creëert (spier)spanning in je lichaam die contraproductief is. Het is normaal, en het helpt je.

 

Geluid tijdens de bevalling

Het maken van geluid tijdens de bevalling kan je ongelofelijk helpen. Alleen hele hoge geluiden zijn over het algemeen niet effectief omdat die vaak voor spanning zorgen in het keelgebied. Je bekkenbodem en keel zijn een soort spiegelbeeld van elkaar: als de een gespannen is gaat de ander mee en andersom. Zingen, laag gekreun ontspant je keelgebied en daarmee ook je bekkenbodem. En ontspanning van de bekkenbodem maakt de sensaties minder heftig.

Er zijn verschillende ideeën over hoe je de doorgifte van sensaties en gewaarwordingen naar de hersenen kunt beïnvloeden. Een van deze theorieën* gaat over het focussen van de mind. De theorie is gebaseerd op het principe dat de doorgifte van bepaalde signalen door het focussen van de aandacht kan “blokkeren’. Je brein interpreteert en selecteert voortdurend de signalen (zintuigelijke gewaarwordingen) uit de omgeving en stuurt alleen de signalen die als relevant worden beschouwd door naar je bewustzijn. Je bent vast wel eens in ‘flow’ geweest, waarbij je zo geconcentreerd bezig was dat je niks hebt gemerkt van wat er of je heen gebeurde en/of pas als je klaar bent ontdekt dat je eigenlijk wel honger hebt, moe bent, naar de wc moet of stijf bent van de houding waarin je bezig was: dat is wat het focussen van je aandacht kan doen. En geluid (zingen, affirmaties, mantra of welk ander geluid je dan ook wil maken) kan die focus zijn.

 

Oefening

Sta de komende week eens stil bij de geluiden die je maakt: wanneer voel je de behoefte om je stem te gebruiken, te zingen of te kreunen? Wanneer juist niet? En kijk eens hoe je daar mee omgaat: doe je gewoon wat er in je opkomt of rem je jezelf? En zo ja, waarom?

Geef vaker aan toe aan de signalen van je lijf.  Zet een lekker nummer op en zing voluit mee, zoek een nummer dat past om uiting te geven aan je emoties. Er zijn tegenwoordig meer dan voldoende mogelijkheden om het juiste liedje te vinden. Leef je uit – alleen, met je partner of een vriend, met je kinderen, alles kan. Hoe voel je je daarna? Ga op zoek naar affirmaties en/of mantra’s die iets in je raken en spreek ze hardop uit. Rek je uit, stretch en laat kijk of en welke geluiden je wilt maken. Leer de sensaties (en geluiden) van je lichaam kennen en geniet ervan om je lichaam te volgen!

 

Wil jij je toolkit verder aanvullen? Lees dan volgende week het nieuwe blog in deze serie: de H van Huid.

*In dit ABC zul je een aantal theorieën tegenkomen. Ik ben wat dat betreft een enorme geek en vind dat soort dingen interessant, maar je mag het wat mij betreft meteen weer vergeten… als je maar onthoud dat geluid maken je kunnen helpen tijdens de bevalling. En soms ook niet: hoge keelgeluiden helpen juist niet, het belangrijkste is om je lijf te volgen. Dus geluid maken, omdat het goed voelt niet als “moetje”.